UVJETI POSLOVANJA

Upravitelj vaših osobnih podataka je:

Ombra d. o. o.
Litostrojska cesta 40
1000 Ljubljana, Slovenija

U Ombra d. o. o., koji je operator web stranice ombra.si, cijenimo vašu privatnost, zato uvijek pažljivo štitimo vaše podatke i postupamo u skladu s relevantnim važećim zakonima. Kao administratori ove web stranice, izmijenili smo ovu politiku privatnosti u svrhu zaštite vaše privatnosti i podataka i u svrhu vašeg poznavanja naših procesa obrade podataka.

Korištenjem web stranice, korisnik potvrđuje da prihvaća i pristaje na cjelokupni sadržaj ove politike o privatnosti, osim ako u pojedinim slučajevima nisu potrebni dodatni oblici pristanka. Ova se pravila o privatnosti mogu izmijeniti ili dopuniti u bilo kojem trenutku bez prethodne najave. Korištenjem ove web stranice nakon izmjene ili dopune, korisnik potvrđuje da pristaje na te izmjene ili dopune.

Prijenos osobnih podataka korisnika tvrtki je u određenim slučajevima ključan za administratora kao davatelja koji ispunjava ugovorne obveze prema korisniku. Davatelj prikupljenih osobnih podataka trajno je zaštićen u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka ("Narodne novine RS", br. 94/07) (ZVOP-1), Zakonom o elektroničkim komunikacijama ("Narodne novine RS", br. 109/12, 110/13, 40 / 14 - ZIN-B, 54/14 - prosinac SAD, 81/15 i 40/17) i Općim uredbama o zaštiti podataka (GDPR).

OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Osobne informacije dobivene putem web stranice www.ombra.si koriste se isključivo u svrhu provođenja projekata.

Vaše osobne podatke prikupljamo na sljedeće načine:

 • Pretplatite se na biltene - gdje se svaki korisnik pretplaćuje na biltene, koji sadrže vijesti informativnog karaktera, vijesti o ponudama, događaje, promocije itd. vezane za stranicu ombra.si
 • narudžbe (putem interneta ili telefona) - prilikom naručivanja proizvoda morate nam dostaviti svoje osobne podatke da bismo mogli obraditi narudžbu;
 • Nagradna igra - različiti osobni podaci se prikupljaju putem nagradnih igara, koji mogu imati dodatne uvjete kao što je ovdje definirano. Prije sudjelovanja provjerite uvjete sudjelovanja u svim nagradnim igrama.

U sigurnosne svrhe sakupljaju se IP adrese s kojih korisnici pristupaju web mjestu. Ne odgovaramo za točnost unesenih podataka.

Davanjem informacija ovlašćujete Ombra, d. o. o. zadržavanje vaših osobnih podataka, obradu i upotrebu u prodajnim procesima, istraživanje i obavještavanje potencijalnih kupaca u skladu s važećim propisima. Kada se pretplatite na naš bilten, upotrijebit ćemo vaše podatke kako bismo vas informirali o vijestima, novim proizvodima ili potencijalnim kampanjama.

PRUŽANJE SIGURNOSTI

Na našim web stranicama koristimo nekoliko sigurnosnih i obrambenih sustava, koji pružaju odgovarajuću zaštitu od gubitka, otkrivanja, neželjene pošte ili zlouporabe podataka. Koristimo SSL tehnologiju za prijenos svih vaših osobnih podataka. Ona šifrira sve podatke.

ZAŠTITA DJECE

Naša web stranica preporučuje da svi roditelji i skrbnici djecu nauče sigurnom i odgovornom rukovanju osobnim podacima na mreži. Maloljetnici ne bi smjeli upisati nikakve osobne podatke na našu stranicu bez odobrenja roditelja ili staratelja. Naša web stranica nikada neće svjesno prikupiti osobne podatke od maloljetnika ili ih na drugi način koristiti ili otkriti trećim osobama bez njihovog dopuštenja.

UGOVOR O OSOBNIM PODACIMA

Kao pojedinac, svjesni ste i suglasni smo da pružatelj može pojedinačne zadatke koji se odnose na vaše podatke povjeriti drugim stranama (ugovaračima). Administratori mogu obrađivati povjerljive podatke samo u ime davatelja usluga, u granicama davatelja usluga (u pisanom ugovoru ili drugom pravnom aktu) i u skladu s ciljevima navedenim u ovim Pravilima o privatnosti.

Ugovaratelji s kojima surađuju, pružatelji usluga su:

 • računovodstvena usluga; odvjetničke tvrtke i drugi pružatelji pravnih savjetovanja,
 • usluge dostave (pošta, GLS),
 • davatelji podataka i analitike,
 • održavanje IT sustava,
 • MailerLite pružatelji usluga,
 • pružatelji platnog prometa,
 • pružatelji sustava upravljanja odnosima s kupcima,
 • pružatelj internetskih rješenja oglašavanja.

Administratori mogu obrađivati osobne podatke samo u okviru uputa operatora i ne smiju koristiti osobne podatke u svrhu postizanja osobnog interesa.

Neke od tih trećih strana mogu prenositi osobne podatke izvan Europske unije (EU) ili Europskog gospodarskog prostora (EEA), pri čemu takvi prijenosi podliježu odgovarajućim jamstvima, a pojedinac također ima izvršna prava i učinkovita pravna sredstva u slučaju takvih prijenosa.

PERIOD ZA POHRANU OSOBNIH PODATAKA

Osobne podatke pojedinca držimo sve do ukidanja pristanka za pohranu i obradu podataka pojedinca. Nakon opoziva pristanka pojedinca, njegovi osobni podaci bit će odmah učinkovito i trajno izbrisani.

Podaci o naplati i povezani podaci za kontakt pojedinaca mogu se čuvati u svrhu ispunjavanja ugovornih obveza do potpunog plaćanja usluge ili do isteka zastara u odnosu na pojedinačni zahtjev, koji može biti od jedne do pet godina. Računi se čuvaju 10 godina nakon kraja godine određenog računa, u skladu sa zakonom koji uređuje porez na dodanu vrijednost.

VAŠA PRAVA U VEZI PROCESIRANJA OSOBNIH PODATAKA:

 • Pravo na znanje: Pravo znati koje podatke prikupljamo o vama, u koje svrhe i koliko dugo, odakle prikupljamo vaše osobne podatke, kome ih dijelimo, tko ih obrađuje s nama i koja su vaša druga prava u vezi s obradom vaših osobnih podataka. Ako imate dodatnih pitanja, obratite nam se na info@ombra.si
 • Pravo na ispravak: Griješiti je ljudski. Ako primijetite da su osobni podaci koje imamo o vama netočni ili nepotpuni, imate pravo zatražiti da je što prije ispravimo ili dopunimo.
 • Pravo na brisanje (zaboravite): Kao pojedinac imate pravo zahtjevati od davatelja da obriše osobne podatke o vama bez nepotrebnog odgađanja, a davatelj ih mora bez nepotrebnog odgađanja izbrisati ako postoji neki od sljedećih razloga: podaci više nisu potrebni za svrhe u koje su prikupljeni ili tretirani; ako potvrdite suglasnost i nema druge pravne osnove za obradu; ako se protivite obradi i ne postoje nadređeni opravdani razlozi za obradu; podaci su obrađeni ilegalno; podaci se moraju izbrisati da bi se ispunile pravne obveze prema zakonodavstvu EU ili zakonu države članice koje se primjenjuje na davatelja usluga; podaci su prikupljeni u vezi s pružanjem usluga informacijskog društva.

Kao pojedinac, u određenim slučajevima opisanim u stavku 3. članka 17. GDPR-a, nemate pravo brisati podatke.

 • Pravo na ograničenje obrade podataka: Kao pojedinac imate pravo davatelja ograničenja obrade ako postoji jedna od sljedećih situacija: ako osporite točnost podataka u razdoblju koje pružatelju omogućuje provjeru točnosti podataka; obrada je nelegalna, a protivite se brisanju podataka i umjesto toga tražite ograničenje njihove upotrebe; davatelj podataka ih više ne treba u svrhe obrade, ali vi to trebate za provođenje, izvršavanje i obranu pravnih zahtjeva; prigovorili ste obradi dok se ne potvrdi da legitimni razlozi davatelja usluga nadmašuju vaše razloge.
 • Prijenos podataka: Imate pravo dobiti od nas sve vaše osobne podatke koje ste nam pružili i koje obrađujemo na temelju izvršenja ugovora. Vaše osobne podatke pružamo u strukturiranom, dosljednom i strogo čitljivom obliku. Jednostavan prijenos podataka moguć je samo za podatke koje automatski obradimo u našim elektroničkim bazama podataka.
 • Pravo prigovora na obradu podataka: Uključeno iz razloga povezanih s vašom određenom situacijom, imate pravo prigovoriti na obradu osobnih podataka u bilo kojem trenutku ako se temelji na legitimnim interesima koje vodi tvrtka ili treća strana. Tvrtka će prestati obrađivati osobne podatke osim ako ne pokaže uvjerljive razloge za obradu koji nadmašuju vaše interese, prava i slobode ili za provođenje, obranu pravnih zahtjeva. Kada se osobni podaci obrađuju u svrhu izravnog marketinga, imate pravo prigovoriti u bilo kojem trenutku na obradu vaših osobnih podataka u svrhu takvog marketinga, uključujući profiliranje, ako je povezano s takvim izravnim marketingom. Ako se izravni marketing temelji na pristanku, pravo prigovora može se ostvariti povlačenjem danog osobnog pristanka.
 • Pravo na žalbu: Ne dovodeći u pitanje bilo koji drugi drugi (administrativni ili drugi) pravni lijek, kao pojedinac, imate pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu, posebno u zemlji u kojoj imate uobičajeno prebivalište, u kojoj živite ili u kojoj je kršenje navodno nastupilo (u Sloveniji proxy) ako smatrate da obrada osobnih podataka u vezi s vama krši pravila o zaštiti osobnih podataka.

POSTUPAK IZVRŠAVANJA PRAVA

Pojedinac može podnijeti bilo kakav zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na osobne podatke, obraća se pismeno upravitelju na adresu: info@ombra.si.